head_banner

Разтопен плътен корунд

 • Fused Dense Corundum

  Разтопен плътен корунд

  Разтопеният плътен корунд е нов вид високочисти огнеупорни материали, образувани чрез използване на глинозем с висока чистота и редуциращ агент в определено съотношение, топене в електрическа дъгова пещ и охлаждане. Основната кристална фаза е α-Al2O3, а цветът е светлосив.

  Характеристика

  1. Висока насипна плътност и много ниска порьозност

  2. Отлична износоустойчивост

  3. Добра устойчивост на шлака при висока температура

  4. Висока стабилност на звука

  5. Добра устойчивост на топлинен удар